OCDE: Program for International Student Assessment (PISA)

PISA en espanyol

Els estudis PISA estan produint una serie de reflexions al voltant dels diferents sistemes educatius en el món.