JORNADA FORMATIVA D’ADIDE-PV Xàtiva 14 de desembre de 2017

La Inspecció d’educació i la direcció dels centres

davant de la gestió de la convivència

 

Presentació de la Jornada

Ponència de Remei Galiana Roig

Ponència de Rogeli Santamaria Luna.

Propuesta de actuación de la inspección de educación en casos de acoso laboral en centros docentes.

José Manuel Francés Aloy: Ponència i Protocos de José Manuel Francés Aloy.

 

Ponència de Josefina López Puchol i Juan Corchado Badía