Normativa
 

 

 

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018 Infantil i Primària ADIDE Vore i imprimir | Descarregar
Resolució de 27 de Juny ESO i BAT Vore i imprimir | Descarregar
José Manuel Francés Aloy: Protocol d’actuació Vore i imprimir | Descarregar
Rogeli Santamaria Luna: Documentació proposta Vore i imprimir | Descarregar
Propuesta de actuación de la inspección de educación en casos de acoso laboral en centros docentes. Vore i imprimir | Descarregar
Ponència Remei Galiana Roig Vore i imprimir | Descarregar
Presentació jornada Vore i imprimir | Descarregar
Presentació Jornada Vore i imprimir | Descarregar
LA INSPECCIÓN EDUCATIVA ANTE LOS RETOS SOCIALES Vore i imprimir | Descarregar
Organització i funcionament ESO i Batxillerat 2017-18 Vore i imprimir | Descarregar
Organització i funcionament FP 2017-18 Vore i imprimir | Descarregar
Organització i funcionament Arts Plàstiques i Disseny 2017-18 Vore i imprimir | Descarregar
Organizació i funcionament CEIP curs 2017-18 Vore i imprimir | Descarregar
La jornada continua i l’éxit escolar Vore i imprimir | Descarregar
ESTATUTS ADIDE-PV Vore i imprimir | Descarregar
Joan Capó, més que un carrer Vore i imprimir | Descarregar
La inspecció educativa motor d’èxit escolar? Vore i imprimir | Descarregar
Matisacions del plurilingüisme i multiculturalitat en un centre públic: IES Professor Broch i Llop Vore i imprimir | Descarregar
El Procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia Profesional adquirida por experiencia laboral y/o formación no formal Vore i imprimir | Descarregar
Recull de la Jornada autonòmica per al professorat d’institucions penitenciàries Vore i imprimir | Descarregar
Declaración de Santander: 10 compromisos para el futuro ADIDE-F Vore i imprimir | Descarregar
Resum titolacions de professorat i condicions d’accés a la funció docent Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions d’inici de Curs Infantil Primària Curs 2014-2015 amb hipervincles Vore i imprimir | Descarregar
Instruccions d’inici de Curs ESO-Batxillerat Curs 2014-2015 amb hipervincles Vore i imprimir | Descarregar
Real Decreto 126/2014 Currículum Básico de Educación Primaria Vore i imprimir | Descarregar
ADIDE-PV davant la renovació dels Inspectors accidentals 10-07-2013 Vore i imprimir | Descarregar
Rompiendo esquemas en educación Vore i imprimir | Descarregar
Proposta per avaluar desenrrollament de les competències bàsiques Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Taula redona Vore i imprimir | Descarregar
Inauguració de les XI Jornades de Formació Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades Ángel Díaz: Competències de la Inspecció d’Educació Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Ponència Sentit i valor de la inspecció educativa: una mirada des del professorat Vore i imprimir | Descarregar
Díptic XI Jornades 2012 Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Resultats enquesta INSPECCIÓ per inspector Vore i imprimir | Descarregar
La gestió económica dels centres públics de la Comunitat Valenciana Vore i imprimir | Descarregar
Decret 33/2007 Consolidat Vore i imprimir | Descarregar
Decrets 33/2007 i 42/2013 d’admissió d’alumnes Vore i imprimir | Descarregar
XI Jornades: Resultat enquesta professorat Vore i imprimir | Descarregar