Formació

Des d’ADIDE-Federació s’ofereixen dos cursos on line que permeten abordar temes fonamentals de l’educació actual:

1.- La introducció en noves metodologies emergents en educació a través del curs de 20 crèdits:

“ Una mirada al aprendizaje cooperativo”

http://formacion.adide.org/enrol/index.php?id=6

2.- L’avaluació de centres a través del curs de 120 crèdits:

“ Evaluaciones internas de los centros educativos y procesos de mejora. El papel de los Equipos Directivos y de la Inspección Educativa”

http://formacion.adide.org/enrol/index.php?id=7