COMUNICAT D’ADIDE PV A LES PERSONES QUE HAN APROVAT EL RECENT PROCÉS SELECTIU PER A L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ

 

 

ADIDE-PV vol felicitar a tots i totes els companys i companyes que han superat el procés selectiu.

ADIDE-PV comunica a tota la plantilla de la inspecció i de forma especial als que han superat el procés selectiu convocat l’any 2016 i resolt en 2017 que des d’ADIDE PV s’ha presentat escrit davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent per a:

a)Reclamar davant de la Direcció General que les persones que han superat el procés selectiu d’accés al cos d’inspectors d’educació i han exercit, almenys, un any com a inspectors o inspectores accidentals, queden eximits de la realització de les pràctiques, sempre que no existisca avaluació negativa explícita o mesura disciplinària per negligència en el servici. Esta sol·licitud ve recolzada en la pràctica habitual de les altres CCAA i de no fer-se, seria un greuge greu que vulneraria el principi d’igualtat jurídica i d’identitat de drets davant de situacions idèntiques.

b)Reclamar davant de la Direcció General que s’abone la nòmina íntegra a les persones que estan en llocs d’inspecció en pràctiques i es complisca amb el que establix la legislació vigent sobre funcionaris en pràctiques.

c)Exigir l’aplicació correcta de tota la normativa que afecta a este grup d’inspectors.

Castelló a 3 de maig de 2017.

President ADIDE PV.

Vicent Domenech