La inspecció com a garant de qualitat del sistema educatiu

Tercera setmana de la sèrie on reflexionem respecte al XVI Congrés estatal de la inspecció d’Educació a la ciutat de València sota el lema: «Caminando hacia la mejora global»

Sonia Ibáñez ens va escriure el post: «La inspecció d’educació com agent de canvi que promou millores en educació». Elena Ortíz ens va escriure sobre: «Avaluació com a element de millora. Avaluació externa i interna de la inspecció educativa de França»

Hui torna repetir Sonia Ibáñez… Sonia, la paraula és teua:


En aquesta ocasió anem a recordar la magnífica ponència a càrrec de Jaime A. Ferrer, advocat i divulgador jurídic, al voltant de les habilitats jurídiques en l’exercici de la funció inspectora, que vam poder gaudir en el nostre segon dia del XVI Congrés Estatal de la Inspecció d’Educació sota el lema “Caminant cap a la millora global”.

Primer de tot, s’ha de dir que va quedar patent la necessitat que tenim totes les i els professionals que ens dediquen a l’educació de conèixer els principis jurídics per tal d’ajustar les nostres actuacions de forma acurada. De la importància de la inspecció en la funció d’assessorament als centres educatius per a la presa de decisions de forma fonamentada jurídicament. I la idoneïtat de poder fer formació de forma triangulada amb els i les següents professionals:

D’aquesta forma s’ampliarien les habilitats jurídiques a aplicar davant les diferents situacions amb les quals hem de fer front en l’exercici de la funció docent, i també ampliar els coneixements dels drets, obligacions i responsabilitats del professorat.

És cert que dona seguretat poder trobar, en el marc normatiu, la resposta concreta a situacions que se’ns plantegen en el dia a dia de tot/a docent, però no tot està escrit o no disposarem en un moment concret de la possible resposta, i ens encomana a aplicar el “concepte de bon pare de família”. Es a dir, prendre les millors decisions per a eixe alumne/a com si del teu fill/a es tractara per a preservar el seu benestar integral.

Jaime també ens va exposar el “concepte de responsabilitat” com aquella reparació del dany que en un moment s’haja pogut produir, que en l’exercici de les funcions docents podem tindre per dues vessants: la civil i la patrimonial, segons siga la situació.

Se’ns va llançar una recomanació per part del ponent, que ara també compartim amb totes i tots vosaltres, en fer lectura de sentencies judicials per tal d’analitzar la jurisprudència de les mateixes. Amb aquesta pràctica coneixerem quins van ser el fonaments jurídics en els quals es va sustentar el tribunal i el raonament defensat per a existir una condemna.

Així és com la gran part de la ponència és l’exemplificació de diferents sentències extretes de la base de dades CENDOJ d’accés públic i que aprofitem per a compartir amb totes i tots vosaltres.

Us convidem a visionar la ponència per a poder gaudir dels coneixements d’aquest advocat i divulgador jurídic al voltant de diferents situacions educatives que han succeït en centres educatius.

A través d’AQUEST ENLLAÇ pots accedir a la presnetació

Tota la informació al XVI Congrés ADIDE-FEDERACIÓ la trobaràs en AQUESTA SECCIÓ WEB.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV