El paper de la inspecció com agent de col·laboració interinstitucional

Quarta setmana de la sèrie on reflexionem respecte al XVI Congrés estatal de la inspecció d’Educació a la ciutat de València sota el lema: «Caminando hacia la mejora global»

Sonia Ibáñez ens va escriure els post: «La inspecció d’educació com agent de canvi que promou millores en educació» i «La inspecció com a garant de qualitat del sistema educatiu». Elena Ortíz ens va escriure sobre: «Avaluació com a element de millora. Avaluació externa i interna de la inspecció educativa de França»

Hui torna a repetir Elena OrtizElena, la paraula és teua:


Qui som? Permeta’m presentar-nos. La inspecció d’educació, equip de persones al servei de l’Administració d’Educació amb un amplíssim conjunt de funcions en pro de la millora de la qualitat de l’educació, el seu professorat, els plans i programes, els projectes educatius, serveis complementaris, atenció educativa, admissió i escolarització, convivència o els projectes de gestió, entre altres.

Entenem la supervisió des del model d’acompanyament als centres escolars, des del disseny conjunt d’itineraris de prevenció de conflictes, possibilitant escenaris i contextos per a desenvolupar projectes inclusius i plans pedagògics innovadors des de la creació de sinèrgies entre diferents organismes públics i la col·laboració socio-sanitària.

Vivim un món d’interconnexions i per tant,les funcions que estableix l’article 151 en el capítol III de la LOMLOE relacionades amb accions de la inspecció tal com la supervisió, l’avaluació, el control, la participació, l’assessorament, l’orientació, la informació i l’elaboració d’informes ens sitúen en un eix connectat amb la pròpia administració, els equips directius, les famílies, les aules, la comunitat educativa, els organismes municipals, els docents, els organismes d’avaluació externa, organitzacions que fomenten valors com la inclusió, la sostenibilitat o la igualtat, entre altres.

L’article 153 bis de la LOMLOE estableix entre altres, els principis bàsics de la inspecció d’educació entre els quals destaquem la defensa de l’interés comú i els valors democràtics, professionalitat i independència de criteri tècnic, imparcialitat i eficiència i transparència en totes les nostres actuacions. Com bé afirma Nélida Zaitegui es tracta de reflexionar, fer-se preguntes i buscar junts les respostes.

Des de la transformació i la reflexió de l’actual treball de la pròpia inspecció d’educació desenvolupem actuacions amb i per a persones caminant cap a un model d’assessorament, avaluació i treball en equip.


Des de la mirada d’Isabel Meseguer

Isabel Meseguer és bona coneixedora de les funcions i del paper que la inspecció d’educació desenvolupa en els centres educatius. Llicenciada en Dret per la Universitat de València, actualment responsable de l’àrea d’acció social de l’Ajuntament de Sueca, assessora jurídica en serveis socials, coordina i dirigeix el departament de serveis socials i el departament de sanitat i intervenció sociocomunitaria de l’àrea d’acció social de l’Ajuntament de la localitat de Sueca i ha participat en la posada en marxa del nou sistema públic de serveis socials en l’àmbit municipal. Va ser senzill comptar amb ella i el seu equip en el XVI Congrés estatal d’ADIDE a València. En la seua presentació va subratllar la gran tasca que la inspecció té actualment com a garants d’equitat.

«La visibilització de la tasca que actualment desenvolupa la inspecció d’educació com a garant dels drets de totes les xiquetes i els xiquets, les i els adolescents és un objectiu estratègic que consisteix a crear sinèrgies entre l’àmbit social i l’àmbit educatiu fomentant la coordinació amb tots els agents implicats com a sanitat, cossos i forces de seguretat o justícia».

Són aquestes afirmacions d’Isabel Meseguer compartides per ADIDE. Dins de l’àmbit educatiu treballem coordinats amb les unitats especialitzades d’orientació, el personal especialitzat d’inclusió educativa, equips i departaments d’orientació, coordinadors de les diferents demarcacions territorials, membres de totes les agrupacions de zona, entre altres, amb l’objectiu últim de garantir l’escolarització de tot l’alumnat i oferir la millor resposta ateses les caracteristiques individuals, el criteri tècnic professional i els valors d’equitat. Per tant és necessari que la inspecció d’educació desenvolupe competències de treball en equip, resiliència, lideratge, comunicació assertiva, capacitat analítica i de resolució de problemes, desitjos d’aprendre i adaptabilitat per a contribuir a la qualitat i l’equitat del sistema educatiu d’una manera cada vegada més real i efectiva.

Cada vegada són més les situacions en les quals com a inspectores i inspectors ens trobem amb la necessitat d’atendre i donar resposta a realitats de tipus social i d’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social. Què fer? Construir llaços de col·laboració entre administracions i organismes relacionats amb l’educació dels nostres menors, així com aquells relacionats amb l’àmbit familiar, enfortint les respostes i garantint la uniformitat en actuacions conjuntes per a assegurar la protecció de les i els menors.

En la seua intervenció en el XVI Congrés Estatal de la Inspecció d’Educació cel.lebrat el passat mes de novembre de 2022 a la ciutat de València, Isabel Meseguer va revisar la legislació i el marc legal de protecció de menors, el concepte de l’interés superior del menor i també el concepte del menor com a subjecte d’obligacions des de l’àmbit familiar, a l’escolar i al social.

També va recordar les obligacions de totes les ciutadanes i els ciutadans de comunicar qualsevol situació de risc o desemparament i va subratllar la tasca exercida pels serveis d’orientació, agrupacions de zona, demarcacions territorials d’inclusió, UEOs, gabinets psicopedagògics municipals i comissions de prevenció de l’absentisme.

«El paper actual de la inspecció d’educació no tenim dubte que inclou la col·laboració i coordinació amb els centres escolars, serveis socials i sanitaris i amb entitats col·laboradores en l’àmbit local o territorial o qualsevol altres necessàries per a avaluar, acompanyar, i assessorar sobre els itineraris més adequats, els protocols, les mesures de coordinació, la direcció de la formació i les actuacions a dur a terme des dels propis centres escolars liderades pels equips directius. D’aquesta manera ens convertim en agents actius d’inclusió, equitat, participació i paradigmes pedagògics».

A través d’AQUEST ENLLAÇ pots accedir a la presentació

Tota la informació del XVI Congrés ADIDE-FEDERACIÓ la trobaràs en AQUESTA SECCIÓ WEB.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV