I Jornades ADIDE Comunitat Valenciana – Regió de Múrcia / I Jornadas ADIDE Comunidad Valenciana – Región de Murcia

Estimats associats i associades. Companys i Companyes.Els dies 1 i 2 de juny de 2023 tindran lloc a la Vila Joiosa, les primeres jornades interterritorials entre ADIDE Regió de Múrcia i ADIDE Comunitat Valenciana:

«Salut mental i conducta en els centres educatius: el paper de la inspecció d’educació i la coordinació amb altres agents»

Les jornades estan obertes a inspectores i inspectors de totes dues comunitats autònomes com a personal docent d’altres regions.Esperem comptar amb la màxima participació en unes jornades que, a més de tractar un dels temes que més preocupa la comunitat educativa, seran un espai per a fomentar la col·laboració amb companyes i companys de Múrcia.

Cartell i programa.

Inscripció.

La inscripció estarà disponible fins al 19 de maig.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Preu.

  • Associats ADIDE: 70€
  • Jubilats ADIDE: 60€
  • Resta Participants: 90€

El preu inclou cafè i dinar-còctel 1-2 de juny, així com la visita cultural del dia 1 de juny

El sopar de gala té un cost addicional de 45€

Hostatge.

I per als que necessiten pernoctar, ADIDE-PV ha concertat preus especials amb els hotels següents:

En tots dos hotels hi ha opció d’habitació individual. Quan contactes amb els establiments, indica que és una reserva per al grup de les jornades d’inspecció d’educació.

Una cordial salutació.

ADIDE-PV


Estimados asociados y asociadas. Compañeros y compañeras.

Los días 1 y 2 de junio de 2023 tendrán lugar en Villajoyosa, las primeras jornadas interterritoriales entre ADIDE Región de Murcia y ADIDE Comunidad Valenciana:

«Salud mental y conducta en los centros educativos: el papel de la inspección de educación y la coordinación con otros agentes»

Las jornadas están abiertas a inspectoras e inspectores de ambas comunidades autónomas como personal docente otras regiones.

Esperamos contar con la máxima participación en unas jornadas que, además de tratar uno de los temas que más preocupa la comunidad educativa, serán un espacio para fomentar la colaboración con compañeras y compañeros de Murcia.

Cartel y programa.

 

Inscripción.

La inscripción estará disponible hasta el 19 de mayo.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Precio.

  • Asociados ADIDE: 70€
  • Jubilados ADIDE: 60€
  • Resto Participantes: 90€

El precio incluye café y comer-cóctel 1-2 de junio, así como la visita cultural del día 1 de junio

La cena de gala tiene un coste adicional de 45€

Hospedaje.

Y para los que necesitan pernoctar, ADIDE-*PV ha concertado precios especiales con los hoteles siguientes:

En ambos hoteles hay opción de habitación individual. Cuando contactes con los establecimientos, indicad que es una reserva para el grupo de las jornadas de inspección de educación.

Un cordial saludo.

ADIDE-PV