Les nits d’ADIDE. Conclusions de la jornada de Xàtiva

La nostra companya Elena Ortiz ens regala les conclusions de la II jornada de les Nits d’ADIDE.

Elena, la paraula és teua:


La casa de la cultura de Xàtiva va reunir el divendres 22 de març a quasi 60 persones en la II edició de les Nits d’ADIDE per a reflexionar sobre l’educació. Un nou espai de difusió de debat, a partir del qual la nostra associació professional pretén contribuir a la reflexió sobre l’actualitat i el futur de l’educació. Aquesta idea de les NITS d’ADIDE parteix de la intenció de servei a tota la comunitat educativa, de descentralització i apropament als diferents contextos territorials de Castelló, València i Alacant, així com de cooperació i aportació a l’entorn educatiu més proper.

En este sentit, l’acte de Xàtiva ha volgut comptar amb representants de tota la comunitat educativa del nostre territori però també d’una manera especial amb els de la localitat amfitriona.

La II edició de les Nits d’ADIDE va comptar amb una taula col·loqui moderada per la inspectora d’educació Elena Ortiz i cinc participants: Francisco Javier Perea, president de l’Associació de directores i directors d’educació primària de la Comunitat Valenciana, Toni Picornell, president de l’Associació de directores i directors de d’educació secundària del País Valencià, Manel Ruiz ex director del CEE de Sagunt, Lorena Meléndez, presidenta de l’Associació d’innovació educativa EdulabTeams i Juan Corchado, inspector d’educació de la Direcció Territorial de Castelló.

En un context de canvis tan accelerats, mai en la vida s’ha parlat tant d’educació amb un crisi profunda centrada en convivència, valors, participació, canvis curriculars, avaluació, i per tant, la jornada va atendre determinades qüestions relacionades amb el paper de les actuals direccions dels centres i el paper i impacte de la inspecció d’educació. Les direccions dels centres suposen un pilar fonamental, els ciments de la millora d’un centre educatiu des del paper de lideratge distribuït, el disseny d’un projecte de centre compartit amb un visió de línea pedagògica conjunta i proposant moments per implicar més als i a les docents i acompanyar-los cap a la transformació i la innovació pedagògica amb evidències científiques d’impacte social i educatiu. Per altra banda, la inspecció d’educació és també un element d’impacte en el moment de canvi actual. Junt amb les direccions dels centres, el servei de la inspecció d’educació subratlla la importància de certes actuacions com ara: avaluacions externes i cultura d’avaluació interna dels diversos plans i programes, així com dels resultats acadèmics, de la millora de la convivència, del valor afegit de la inclusió i la diversitat en les aules i les pràctiques docents, del disseny i el potencial de programar i planificar, i sobretot, de la necessitat de recórrer aquest camí de necessària transformació des de l’apropament de mirades conjuntes i la necessària col·laboració entre els diferents agents.

La xerrada col·loqui va plantejar quatre blocs temàtics:

  1. Canvi curricular i metodològic a les aules.
  2. Estratègies d’avaluació interna i externa.
  3. Problemes que poden dificultar la tasca diària tant de les direccions dels centres com de la pròpia inspecció d’educació.
  4. Anàlisi dels agents de canvi del sistema educatiu desde la confluència de mirades entre direccions de centres i la inspecció d’educació.

Cada bloc temàtic obria un torn de paraules a cada convidat a la taula. Aquests aprofitaren per a reinvindicar més temps per a la formació del professorat en qüestions relacionades amb els canvis curriculars, el valor de l’autonomia dels centres educatius, un major acompanyament i temps dins dels centres de la pròpia inspecció d’educació, temps per a valorar i analitzar la retroalimentació de les avaluacions externes realitzades per la inspecció d’educació i un procediment d’avaluació de les direccions dels centres més regular, anual o bianual, entre altres qüestions. Els participants a la taula reconegueren el valor dels processos d’avaluació interna i externa de la qualitat educativa tant dins com fora de les aules i també valoraren molt positivament l’avaluació realitzada a les persones funcionàries en pràctiques.

En relació al bloc de la temàtica sobre inclusió i diversitat, s’assenyalà que no som una societat amb cultura inclusiva i per tant, encara costa reconèixer que tots els i les docents són personal de suport a la inclusió, que la diversitat ha de ser atesa amb ajustos raonables.

Com a conclusió i jugant sempre amb el temps, els i les participants plantejaren propostes per a crear més moments d’encontres amb la inspecció d’educació amb posada en comú de resultats de les avaluacions internes i externes i visibilitzant més aquests agents dins dels centres per tal de que l’empremta que deixen siga visible, mesurable i tangible.

Des d’ací volem agrair  a l’Ajuntament de Xàtiva per la seua generositat en la cessió d’espais i dels mitjans tècnics i logística que van fer possible aquest acte. També la participació de la comunitat educativa de la localitat de Xàtiva que ens acompanyaren i representats de diversos sindicats, associacions de directors i directores, persones directores i representats educatius en general. Per últim, agrair de tot cor la participació de les nostres persones convidades: Manel, Fran, Lorena i Toni en la taula debat. Ara sí, més necessaris que mai per a parlar d’educació en temps real des de la ferma creença de convertir-nos en agents que col·laboren cap a la millora global del sistema educatiu actual.


Salutacions cordials.

ADIDE-PV

Imatge destacada generada amb Leonardo AI