Arxiu de l'autor: Lucía Moreno Fernández

El pròxim Congrés Nacional d’Adide Federació serà a la ciutat de València

Molt contents a AdidePV de rebre la notícia per part de la Junta Federal que va acordar el lloc per a celebrar el pròxim Congrés Nacional d’Adide Federació. La nostra ciutat acull durant la segona quinzena d’octubre de 2022 a totes les persones que formen part de l’equip ADIDE al panorama nacional. Us esperem amb els braços oberts!!

 

ADIDE-PV reconeix l’esforç dels diferents professionals de l’educació per garantir que les aules siguen espais segurs per a l’alumnat

S’insta a les diferents associacions i entitats que lluiten per combatre la violència a les aules, ho facen en sentit positiu sumant esforços al treball realitzat als centres educatius

L’Associació d’Inspectores i Inspectors del País Valencià vol posar en valor les innumerables tasques que es desenvolupen als centres educatius per poder garantir aquests com a espais segur d’aprenentatge. Són tots els professionals de l’educació qui estan al càrrec de portar endavant des de cadascuna de les seues disciplines múltiples actuacions dins de l’aula, tenint ben present la tasca encomiable que es du a terme per mig de les tutories, i de les persones coordinadores d’igualtat i convivència als centres educatius. Però volem destacar el paper fonamental que desenvolupen equips directius junt a l’assessorament per mig de la inspecció d’educació.

Des de la Conselleria d’Educació s’han desplegat nombroses normatives i protocols d’actuació per poder intervindre en la gran diversitat de situacions que es poden produir en el context escolar. La intenció d’articular tot aquest conjunt de mesures dirigides al foment de la convivència i prevenció de la violència en els centres docents va ser motivada amb la creació de l’Observatori per a la Convivència Escolar en els centres de la Comunitat Valenciana, pel Decret 233/2004, de 22 d’octubre, del Consell.

La realitat als centres educatius, com a context de socialització i de relació entre l’alumnat junt a altres professionals, pot esdevenir força complex, però és així com s’ha disposat del Pla de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència (PREVI), que tracta d’integrar mesures que arriben al conjunt de la comunitat educativa, amb el propòsit de respondre a la complexitat de factors que influïxen en este problema i a les necessitats concretes de famílies, professorat i alumnat. I gràcies a la ferramenta de la creació de l’arxiu de registres sobre la convivència escolar i el procediment de notificació de totes les incidències que suposen violència exercida sobre persones o béns, es disposa d’un diagnòstic fiable dels clima de convivència que hi ha als nostres centres i permet establir les mesures necessàries allà on calguen. 

Açò és fa realitat per mig de les actuacions realitzades pels equips d’intervenció impulsats per la direcció dels centres amb l’assessorament i seguiment de la inspecció d’educació.

Dir que en aquest context canviant a la par que la nostra societat, han estat diferents els protocols per a la igualtat i convivència dissenyats per respondre a l’objectiu inicial del foment de la convivència i prevenció de la violència en els centres docents.

En aquest espai web podem trobar els mateixos junt a infografies que faciliten la seua aplicació https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/protocols, entre els que podrien ressenyar entre les darreres publicacions el Protocol per a la intervenció en autolesions i conductes de suïcidi o la darrera infografia del Model d’actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l’àmbit educatiu.

Ara amb el nou model d’organització de l’orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià, per mig del Decret 72/2021, també han estat ben present seguir donant resposta a les necessitats dels centres en matèria de convivència i poder seguir treballant en la línia de la prevenció de la violència en els centres docents. En la nova estructura de l’orientació educativa i professional han estat creades les Unitats Especialitzades d’Orientació (UEO), on és la “Convivència i la conducta” un dels àmbits d’especialització per tal de desenvolupar tasques d’assessorament i intervenció als centres educatius. Aquest estructura desenvolupa diferents funcions entre les que cal destacar la de proposar programes preventius, difondre pràctiques educatives d’èxit, així com elaborar i posar a disposició dels centres docents instruments i materials de suport relacionats amb els àmbits d’especialització, i la de col·laborar amb la inspecció d’educació en els procediments que determine la conselleria competent en matèria d’educació, en l’àmbit de les seues funcions i especialització.

Per tant, des d’ADIDE-PV volem reconèixer els esforços dels diferents professionals de l’educació per a establir el clima adequat en les aules per a poder aconseguir el màxim desenvolupament del nostre alumnat en les millors condicions possibles. Des de la nostra associació també volem convidar a quantes entitats i associacions que es vulguen sumar per aconseguir el repte que té aquesta societat de ser més justa i poder eradicar qualsevol tipus de conducta violenta. Unir esforços per tal d’aconseguir els diferents objectius de l’Agenda 2030, destacant l’objectiu 4, per una educació de qualitat, i més concretament 4.7 per una educació global per al desenvolupament sostenible, on assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

És així com des d’ADIDE-PV volem mostrar el nostre rebuig a totes aquelles accions de desprestigi i calumnies realitzades cap a l’lES Francesc Ribalta de Castelló que no s’ajusten a la realitat del centre. 

Rebutgem aquelles accions per part d’entitats i associacions que no actuen en sentit propositiu per a sumar esforços, per no considerar que siga la línia d’actuació correcta per poder combatre situacions d’assetjament escolar als centres educatius.

Mostrem el nostre suport a tots els i les professionals que treballen a l’IES Francesc Ribalta de Castelló per preservar un ensenyament públic amb garantia d’equitat per a totes les persones.

 

6 de març de 2022

ADIDE-PV contra tota agressió LGTBIfòbica i, concretament contra les agressions al professorat.

ADIDE-PV contra tota agressió LGTBIfòbica i, concretament contra les agressions al professorat.

 

L’Associació d’Inspectores i Inspectors del País Valencià vol manifestar el seu més rotund rebuig a la greu agressió lgtbifòbica a un docent, ocorreguda a l’IES Les Alfàbegues de Bétera, per part d’un nombrós grup d’alumnat. 

Volem manifestar la necessària lluita contra qualsevol tipus d’acte violent i/o de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió opinió o altra condició o circumstància personal o social.

Exigim tolerància zero a les inequívoques intencionalitats de grupuscles antidemocràtics d’introduir en els àmbits educatius d’actituds i debats que fomenten la intolerància, la xenofòbia i l’autoritarisme, i que ho fan a partir de l’exaltació patriòtica i els seus símbols, tot apropiant-se d’aquesta simbologia per fer d’ella un arma per al foment de l’odi, l’exclusió, l’amenaça i la violència. Els espais educatius no caben ni interpretacions, ni actituds que atempten contra el lliure exercici del coneixement i del pensament crític, tot aquest ideari està consensuat i reflectit en la nostra Constitució i per tant totes aquelles actituds retrògrades i inquisitorials que van en contra del nostre marc constitucional no poden ser acceptades en el marc de convivència dels nostres centres educatius. Així ho arreplega tota la normativa referida als drets i deures de l’alumnat, als Plans de Convivència i d’Igualtat, als reglaments de règim Interior, etc. i per tant els centres educatius no podem ni vulnerar aquesta normativa, ni mirar cap a altre costat quan algun membre de la comunitat educativa vulnera aquesta normativa.

Aquest fet fa més important, si cal, la necessitat de reforçar i adequar els Plans i Protocols d’Igualtat i  Convivència als nostres centres educatius per tal de proveir-los de ferramentes de treball. Tenint ben present la rellevància d’implementar programes preventius per a erradicar qualsevol tipus de conducta en la societat que no mostre el respecte cap als i les altres. I així poder establir mesures concretes per a aconseguir una societat més justa, lliure i equitativa basada en la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI i en l’acceptació de la diversitat com un valor afegit, tal i com ve arreplegat al DECRET 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

ADIDE-PV, com a integrant de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, ha refermat junt a altres organitzacions de rellevància al món educatiu, el seu rebuig a l’agressió patida pel docent. I anima a la participació a la concentració convocada per al pròxim 2 de març a l’Albereda de Bétera a les 18’30h.

 

23 de febrer de 2022

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació i FP, ha aprovat un Reial decret pel qual es nomena director general de Planificació i Gestió Educativa a José Manuel Bar Cendón.

José Manuel Bar Cendón és inspector d’educació des de 1980 i ha treballat com a professor d’ensenyança secundària per l’especialitat de ciències socials, geografia e història i també Orientació educativa (Psicologia-Pedagogia) És coordinador de demarcació d’Eivissa i Formentera. També és membre del Consell Escolar de l’Estat i de la seua Comissió Permanent, pel grup de Personalitat de Reconegut Prestigi.

Destaquen les seues aportacions a la innovació educativa com a coordinador del programa experimental d’orientació educativa de les Illes Balears, com assessor tècnic del Gabinet d’Orientació de la Direcció General de Renovació Pedagògica, Subdirecció General de Programes Experimentals entre 1989 i 1990.

El seu recorregut polític com diputat en el Congrés en la IXª Legislatura (2008-2011), i com a Secretari de la Comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat, Vocal en les Comissions d’Interior i Foment i adscrit a les Comissions d’Educació, Constitucional i Mixta per a la Unió Europea va concloure com a President de l’Associació d’Inspectors d’Educació a Illes Balears (2012 a 2019) i, des d’aquest any fins a l’actualitat, Vicepresident d’ADIDE-Federació.

Ens complau molt que es reconega la seua tasca, trajectòria, professionalitat i dedicació amb el seu nomenament com a Director General de Planificació i Gestió Educativa. Més que mai necessitem valors afegits per a la transformació i el progrés en educació.

ADIDE FEDERACIÓ PER L’IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

El passat 15 de juny era presentat l’esborrany de la futura Llei de Formació Professional i obert un període de debat al qual la Federació d’Associacions d’Inspectors i Inspectores d’Educació no és aliena. Després de la revisió del text en les diferents associacions territorials, la nostra Presidenta i el nostre Vicepresident han mantingut una llarga i fructífera entrevista amb la Secretària General de Formació
Professional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, Clara Sanz, per a fer-li arribar les primeres aportacions al text per part de la Federació.

L’esmena introduida per la Federació ADIDE a la nova Llei de Formació Professional reconeix el paper a la Inspecció educativa, de garant de la qualitat del sistema, de la seua supervisió i avaluació, dins del Títol X de l’avantprojecte de Llei de Formació Professional, dedicat a la “Avaluació i Qualitat del Sistema”, concretament en l‘article 110, que és precisament en el qual s’atribueix la responsabilitat de l’avaluació a les Administracions públiques, en tots els seus entorns d’aprenentatge i en tots els seus tipus.

Accés al text complet: clica açí

Miguel Soler, secretari autonòmic d’educació i formació professional, coautor del nou sistema d’aprenentatge i avaluació a l’escola del segle XXI

Veure publicació a premsa: clica açí

Publicació al BOE de la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral de la infància i l’adolescència en enfront de la violència

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. boe.es/diario_boe/txt

Treballem junts cap a la Meta 16.2: Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta i totes les formes de violència i tortura contra els xiquets (Agenda 2030) dins de l’objectiu 16 de promoure societats, justes, pacífiques i inclusives.

Ens queda un camí per fer encara que partim ja d’un cos normatiu que ha incorporat importants avanços en la defensa dels drets de les persones menors d’edat, així com en la seua protecció enfront de la violència.

La llei s’estructura en 60 articles, distribuïts en un títol preliminar i cinc títols, nou disposicions addicionals, una disposició derogatòria i vint-i-cinc disposicions finals.

Per als docents, ressaltem la importància de prevenció, sensibilització, detecció primerenca, plans de prevenció i el deure de comunicar i registrar.

 

           

Des de la Federació d’Associacions d’Inspectors d’Educació d’Espanya, ADIDE-FEDERACIÓ, que porta programant des de fa diversos anys una sèrie de programes de formació, en conveni amb el MEFP, dirigits tant a Inspectores i inspectors d’Educació com a persones docents tant de l’ensenyament públic com privada de nivells no universitaris. Aquests programes de formació, que es desenvolupen en compliment dels fins que té establits ADIDE-FEDERACION, intenten abordar diferents temàtiques d’actualitat en el camp educatiu.

En aquest cas, i en 2021 IV Edició del curs l’avaluació de centres i processos de millora. El paper dels equips directius i de la inspecció educativa (termini inscripció del 15 de maig al 15 d’agost 2021).Període de desenvolupament del curs: de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2021

i en 2022 el Curs de: els casos práctics de la inspecció d’educació (Del 1 de febrero al 31 de mayo de 2022). La preinscripció d’aquest curs és del l’1 de noviembre de 2021 al 15 de enero de 2022.

Cursos reconegut pel Ministeri d’Educació i Formació Professional (120 hores)

 

ADIDE PV publica l’edició abril 2021 de la revista La Veu d’ADIDE: Temps de pandèmia.

La pandèmia és una oportunitat per a repensar l’educació i aconseguir un aprenentatge de qualitat.

Temps difícils, en els quals les comunitats educatives han posat a prova la seua capacitat per a la resistència. Del confinament absolut, a la nova normalitat hem passat per una gradació de situacions que han permés restituir el dret a l’educació, en un context de màxima complexitat.

Accedeix des d’ací al número de la Veu d’ADIDE (abril 2021):

LA VEU D’ADIDE-abril-2021

 

ANIVERSARI DE LA INSPECCIÓ EN TEMPS REVOLTS

Des d’ADIDE-PV volem felicitar a la inspecció per eixos 172 anys d’evolució. Hui més que mai a un nou context socioeconòmic, educatiu, sanitari i humà.

Quin ha de ser la funció supervisora en la societat i en les institucions socials, en general? El debat sobre quina funció ha d’exercir la inspecció d’educació en l’actualitat continua obert. Des d’ADIDEPV hem generat un decàleg i alhora una infografia dinàmica que recorre de manera resumida els 172 anys de la creació del cos de la inspecció en educació (aquell Decret de 1849) Molt ha plogut, com bé se sol dir, i molt s’ha parlat.

Des d’ADIDEPV volem fer realitat el progrés del servei de la inspecció d’educació més enllà de les funcions que són merament de control i dirigir-nos cap a un model de supervisió, acompanyament als centres i els equips directius, model d’investigació-acció, des d’un vessant més pedagògica, coneixedora i experta de l’acció educativa inclusiva, que reconega la necessitat d’una altra escola, que faça efectiu el dret a l’educació i servisca als interessos de la infància i a la formació d’una ciutadania crítica, activa, democràtica, autoeducada i autoformada.

La inspecció educativa sota aquest nou concepte i model del segle actual, necessita el lideratge per acompanyar als docents i equips directius en la seua formació com a professionals, per tal que des de la seua autonomia, la seua capacitat de presa de decisions pedagògiques, la seua autoorganització i la seua autoavaluació compartides, puguen a poc a poc aprendre a interioritzar la cultura d’avaluació de la mesura dels impactes d’aquelles actuacions i programes educatius, del seu quefer educatiu. D’aquesta manera totes les inspectores i inspectors en una nova realitat educativa podran intervindre en els processos d’avaluació dels centres i del professorat, així com en el disseny de les avaluacions. Tots els dies ens alcem amb aquesta pregunta: Como podem millorar el sistema educatiu?

Esperem que aquesta infografia siga també un recull afegit al nostre decàleg: