Text consolidat Decret 35/2020

TEXT CONSOLIDAT aportació de Vicente Espejo.Decret 35/2020 que modifica al DECRET 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.