Més de 100 casos reals per a reflexionar sobre la convivència als centres docents

Coordinades per Enric Ramiro i Roca un grup de professionals han elaborat el DOSSIER QUÈ HI FEM basat en casos reals.
Es tracta d’un material gaire interessant per a la tasca educativa, en general, i per a la Inspecció d’Educació en particular i contant amb el permís del coordinador el publiquem a la web d’ADIDE-PV.
El material està elaborat seguint el mètode socràtic ( μαιευτική ), és a dir, no dóna respostes, fa preguntes, i sols desde la reflexió sobre aquestes sorgirà el coneixement.
Si la reflexió és fa de manera col·lectiva crec que els resultats seran més profitosos.

El dossier s’estructura així:
-Introducció
-Guia d’utilització
-Casos d’educació infantil i primària
-Casos d’educació secundària i batxillerat
-FAQS
-Perfil de les autores i autors

Descarregar el dossier