ANIVERSARI DE LA INSPECCIÓ EN TEMPS REVOLTS

Des d’ADIDE-PV volem felicitar a la inspecció per eixos 172 anys d’evolució. Hui més que mai a un nou context socioeconòmic, educatiu, sanitari i humà.

Quin ha de ser la funció supervisora en la societat i en les institucions socials, en general? El debat sobre quina funció ha d’exercir la inspecció d’educació en l’actualitat continua obert. Des d’ADIDEPV hem generat un decàleg i alhora una infografia dinàmica que recorre de manera resumida els 172 anys de la creació del cos de la inspecció en educació (aquell Decret de 1849) Molt ha plogut, com bé se sol dir, i molt s’ha parlat.

Des d’ADIDEPV volem fer realitat el progrés del servei de la inspecció d’educació més enllà de les funcions que són merament de control i dirigir-nos cap a un model de supervisió, acompanyament als centres i els equips directius, model d’investigació-acció, des d’un vessant més pedagògica, coneixedora i experta de l’acció educativa inclusiva, que reconega la necessitat d’una altra escola, que faça efectiu el dret a l’educació i servisca als interessos de la infància i a la formació d’una ciutadania crítica, activa, democràtica, autoeducada i autoformada.

La inspecció educativa sota aquest nou concepte i model del segle actual, necessita el lideratge per acompanyar als docents i equips directius en la seua formació com a professionals, per tal que des de la seua autonomia, la seua capacitat de presa de decisions pedagògiques, la seua autoorganització i la seua autoavaluació compartides, puguen a poc a poc aprendre a interioritzar la cultura d’avaluació de la mesura dels impactes d’aquelles actuacions i programes educatius, del seu quefer educatiu. D’aquesta manera totes les inspectores i inspectors en una nova realitat educativa podran intervindre en els processos d’avaluació dels centres i del professorat, així com en el disseny de les avaluacions. Tots els dies ens alcem amb aquesta pregunta: Como podem millorar el sistema educatiu?

Esperem que aquesta infografia siga també un recull afegit al nostre decàleg: