ADIDE FEDERACIÓ PER L’IMPULS DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

El passat 15 de juny era presentat l’esborrany de la futura Llei de Formació Professional i obert un període de debat al qual la Federació d’Associacions d’Inspectors i Inspectores d’Educació no és aliena. Després de la revisió del text en les diferents associacions territorials, la nostra Presidenta i el nostre Vicepresident han mantingut una llarga i fructífera entrevista amb la Secretària General de Formació
Professional del Ministeri d’Educació i Formació Professional, Clara Sanz, per a fer-li arribar les primeres aportacions al text per part de la Federació.

L’esmena introduida per la Federació ADIDE a la nova Llei de Formació Professional reconeix el paper a la Inspecció educativa, de garant de la qualitat del sistema, de la seua supervisió i avaluació, dins del Títol X de l’avantprojecte de Llei de Formació Professional, dedicat a la “Avaluació i Qualitat del Sistema”, concretament en l‘article 110, que és precisament en el qual s’atribueix la responsabilitat de l’avaluació a les Administracions públiques, en tots els seus entorns d’aprenentatge i en tots els seus tipus.

Accés al text complet: clica açí