ADIDE-PV FELICITA AL SEU VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació i FP, ha aprovat un Reial decret pel qual es nomena director general de Planificació i Gestió Educativa a José Manuel Bar Cendón.

José Manuel Bar Cendón és inspector d’educació des de 1980 i ha treballat com a professor d’ensenyança secundària per l’especialitat de ciències socials, geografia e història i també Orientació educativa (Psicologia-Pedagogia) És coordinador de demarcació d’Eivissa i Formentera. També és membre del Consell Escolar de l’Estat i de la seua Comissió Permanent, pel grup de Personalitat de Reconegut Prestigi.

Destaquen les seues aportacions a la innovació educativa com a coordinador del programa experimental d’orientació educativa de les Illes Balears, com assessor tècnic del Gabinet d’Orientació de la Direcció General de Renovació Pedagògica, Subdirecció General de Programes Experimentals entre 1989 i 1990.

El seu recorregut polític com diputat en el Congrés en la IXª Legislatura (2008-2011), i com a Secretari de la Comissió per a les Polítiques Integrals de la Discapacitat, Vocal en les Comissions d’Interior i Foment i adscrit a les Comissions d’Educació, Constitucional i Mixta per a la Unió Europea va concloure com a President de l’Associació d’Inspectors d’Educació a Illes Balears (2012 a 2019) i, des d’aquest any fins a l’actualitat, Vicepresident d’ADIDE-Federació.

Ens complau molt que es reconega la seua tasca, trajectòria, professionalitat i dedicació amb el seu nomenament com a Director General de Planificació i Gestió Educativa. Més que mai necessitem valors afegits per a la transformació i el progrés en educació.