ADIDE-PV contra tota agressió LGTBIfòbica i, concretament contra les agressions al professorat.

ADIDE-PV contra tota agressió LGTBIfòbica i, concretament contra les agressions al professorat.

 

L’Associació d’Inspectores i Inspectors del País Valencià vol manifestar el seu més rotund rebuig a la greu agressió lgtbifòbica a un docent, ocorreguda a l’IES Les Alfàbegues de Bétera, per part d’un nombrós grup d’alumnat. 

Volem manifestar la necessària lluita contra qualsevol tipus d’acte violent i/o de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió opinió o altra condició o circumstància personal o social.

Exigim tolerància zero a les inequívoques intencionalitats de grupuscles antidemocràtics d’introduir en els àmbits educatius d’actituds i debats que fomenten la intolerància, la xenofòbia i l’autoritarisme, i que ho fan a partir de l’exaltació patriòtica i els seus símbols, tot apropiant-se d’aquesta simbologia per fer d’ella un arma per al foment de l’odi, l’exclusió, l’amenaça i la violència. Els espais educatius no caben ni interpretacions, ni actituds que atempten contra el lliure exercici del coneixement i del pensament crític, tot aquest ideari està consensuat i reflectit en la nostra Constitució i per tant totes aquelles actituds retrògrades i inquisitorials que van en contra del nostre marc constitucional no poden ser acceptades en el marc de convivència dels nostres centres educatius. Així ho arreplega tota la normativa referida als drets i deures de l’alumnat, als Plans de Convivència i d’Igualtat, als reglaments de règim Interior, etc. i per tant els centres educatius no podem ni vulnerar aquesta normativa, ni mirar cap a altre costat quan algun membre de la comunitat educativa vulnera aquesta normativa.

Aquest fet fa més important, si cal, la necessitat de reforçar i adequar els Plans i Protocols d’Igualtat i  Convivència als nostres centres educatius per tal de proveir-los de ferramentes de treball. Tenint ben present la rellevància d’implementar programes preventius per a erradicar qualsevol tipus de conducta en la societat que no mostre el respecte cap als i les altres. I així poder establir mesures concretes per a aconseguir una societat més justa, lliure i equitativa basada en la igualtat d’oportunitats de les persones LGTBI i en l’acceptació de la diversitat com un valor afegit, tal i com ve arreplegat al DECRET 101/2020, de 7 d’agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

ADIDE-PV, com a integrant de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, ha refermat junt a altres organitzacions de rellevància al món educatiu, el seu rebuig a l’agressió patida pel docent. I anima a la participació a la concentració convocada per al pròxim 2 de març a l’Albereda de Bétera a les 18’30h.

 

23 de febrer de 2022